Aparatur Gampong

 

 

NAMA                           : T. ISMED FADHILLAH, A.Md.

JABATAN                    : KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT

 

 

 

 

 

 

 

NAMA                           : TAUFIK

JABATAN                    : SEKRETARIS GAMPONG

 

 

 

 

 

NAMA                             : MOUREN ARISKA, A.Md.

JABATAN                      : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

 

 

 

 

 

 

 

NAMA                             : MUKSALMINA, SKM.

JABATAN                      : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

 

 

 

 

 

 

NAMA                             : YUSNARDI

JABATAN                      : KEPALA SEKSI PELAYANAN

 

 

 

 

 

 

NAMA                              : MAKNAWIYAH, S.Sos

JABATAN                       : KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN

 

 

 

 

 

 

NAMA                             : NUR AMELIA, S.Si

JABATAN                      : KEPALA URUSAN KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA                              : JUNAIDI

JABATAN                       : ULEE JURONG KEUCHIK NAIN

 

 

 

 

 

 

NAMA                               : SYAHRIZAL, A.Ma

JABATAN                        : ULEE JURONG KEUCHIK MAHMUD

 

 

 

 

 

 

NAMA                               : RAMADHAN

JABATAN                        : ULEE JURONG TGK. HAMZAH

 

 

 

 

 

 

NAMA                                 : MISWARI ISKAR, S.Ag

JABATAN                          : ULEE JURONG KEUCHIK JUNED